ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 30/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 629026
Page Views 1254515
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ข่าวงานประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 15 ก.ย. 59
ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 14 ก.ย. 59
ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 11 ส.ค. 59
รับขวัญสู่สถาบันใหม่ 04 ส.ค. 59
ร่วมประชุมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 01 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา2558 (รือเสาะ) 26 ก.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา2558 (โก-ลก) 23 ก.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เมือง) 23 ก.ค. 59
การรับสมัครอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 27 มิ.ย. 59
ใบสมัครร่วมโครงการสร้างนักขายมืออาชีพ 27 มิ.ย. 59
ข่าวงานวิทยบริการ
กลุ่มงานวิทยบริการ ได้ลงพื้นที่ในการจัดทำโรงเพาะเห็ด 16 มิ.ย. 58
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 08 ม.ค. 58
งานอาซูรอสัมพันธ์ 20 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรภาษามลายูกลาง (Bahasa Melayu) 25 ส.ค. 57
อบรมหลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 07 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ 04 ก.ค. 57
มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน 02 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก 10 มิ.ย. 57
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์ 03 มิ.ย. 57
ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนอบต.ต้นไทร) 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนอบต.บางขุนทอง) 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนอบต.ดุซงญอ) 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนอบต.จวบ) 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนระแงะ) 29 ก.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2559 (ห้องเรียนอำเภอเมือง) 29 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 26 เม.ย. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2558 (ห้องเรียนอบต.ดุซงญอ) 25 ม.ค. 59
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2558 (ห้องเรียนอบต.จวบ) 25 ม.ค. 59
ข่าวงานกิจกรรมนักศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 01 พ.ค. 57
เปลี่ยนแปลงวันเข้าประชุมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร 29 เม.ย. 57
ข่าวงานอำนวยการ
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 26 มิ.ย. 57
ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา 26 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา 06 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณเทศบาลเมืองนราธิวาส 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๗ 04 มิ.ย. 57
มอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 04 มิ.ย. 57
แจ้งเลื่อนวันจัดโครงการการจัดกิจกรรม Digital Camp Workshop ในจังหวัดนราธิวาส...(รายละเอียดดังแนบ) 30 พ.ค. 57
ข่าวงานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มต่างๆ 13 มิ.ย. 57
แบบฟอร์มต่างๆ 13 มิ.ย. 57
ระเบียบกระทรวงการคลัง 11 มิ.ย. 57
ข่าวงานนิเทศและติดตาม
ประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอดินันท์ ปากบารา 06 ส.ค. 57
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 มิ.ย. 57
เครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน ครูรากแก้วภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล 13 มิ.ย. 57
เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 10 มิ.ย. 57
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) 28 พ.ค. 57
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม 29 มิ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม 27 มิ.ย. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาตร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิศาสตร์ 29 พ.ค. 58
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 26 เม.ย. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 57) 10 ก.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอสุ 06 มี.ค. 58
ประมวลภาพ หลักสูตรการทำขนม 22 ม.ค. 58
ประมวลภาพ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 22 ม.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียน 12 พ.ย. 57
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 26 เม.ย. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ ภาคเรียนที่1 ปี 2558 11 พ.ย. 58
พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด 30 ต.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอรื 06 มี.ค. 58
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะเข้ามอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่ 2558 30 ธ.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียน 12 พ.ย. 57
อาซูรอสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 31 ต.ค. 57
ผู้บริหาร

นางสาธิยา บือซา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
    กันยายน 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
23 เม.ย. 59 ถึง 25 เม.ย. 59
งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4
24 มี.ค. 59
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
23 มี.ค. 59
เสวนายามเช้า (กลุ่มงานวิทยบริการเป็นเจ้าภาพ)
22 มี.ค. 59
ประชุมนักศึกษากยศ.
21 มี.ค. 59
โครงการเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาสกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแแดนใต้
21 พ.ย. 58
การเลือกตั้งประธานนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
19 พ.ย. 58
กิจกรรมจังหวัดเคลือนที่ คร้ังที่ 1/59
15 พ.ย. 58
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์(นักศึกษา)
14 พ.ย. 58
คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
12 พ.ย. 58
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
10 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
อบรมโครงการ TOT Young Club
07 พ.ย. 58
คัดเลือกนักศึกาาเป็นตัวแทนนักกีฬาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
31 ส.ค. 58
ประชุมสัมมนา
28 ส.ค. 58 ถึง
ออกพื้นที่นิทรรศการที่ สบย. 12
27 ส.ค. 58 ถึง
ออกพื้นที่นิทรรศการที่ สบย. 12
26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58
จัดนิทรรศการ ที่ สบย.12 ยะลา
24 ส.ค. 58 ถึง 25 ส.ค. 58
สาธารณสุขจังหวัดขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องผกากรอง
21 ส.ค. 58
สาธารณสุขจังหวัดขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
19 ส.ค. 58
ขอใช้ห้องผกากรอง
18 ส.ค. 58
ประชุมของพัฒนาชุมชนห้องผกากรอง
15 ส.ค. 58 ถึง
เปิดการเรียนการสอน 1/2558
12 ส.ค. 58
อ.อัศวมันต์ ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 10 คน
11 ส.ค. 58
ชมรมผู้สูงอายุขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 60 คน
08 ส.ค. 58
สนง.เขตพื้นที่นราธิวาสเขต 1 ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
07 ส.ค. 58 ถึง 10 ส.ค. 58
จัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ ที่ปัตตานี
04 ส.ค. 58
อำเภอ ขอใช้ห้องผกากรอง จำนวน 400 คน
02 ส.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี 58 อาคารอนุปริญญา
29 มิ.ย. 58
ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
16 มิ.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสขอใช้ห้องประชุมผกากรอง
13 มิ.ย. 58
ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก
11 มิ.ย. 58
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนราธิวาสขอใช้ห้องประชุมผกากรอง
10 มิ.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสขอใช้ห้องประชุมผกากรอง
10 มิ.ย. 58
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
06 มิ.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58
โครงการสมรรถนะครูผู้สอนอิสลามศึกษา
01 มิ.ย. 58 ถึง 02 มิ.ย. 58
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอใช้ห้องประชุมผกากรอง
19 พ.ค. 58
กลุ่มงานอำนวยการจัดโครงการสนับสนุนบทบาทของวชช.ในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษฯ
14 พ.ค. 58
การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
14 พ.ค. 58
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
07 พ.ค. 58
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
29 ธ.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57
ประกันคุณภาพภายใน
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57
อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
11 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57
อบรมการพัฒนา Blogger
21 พ.ค. 57
จังหวัดเคลื่อนที่
12 พ.ค. 57
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
09 พ.ค. 57 ถึง 10 พ.ค. 57
ซ้อมรับอนุปริญญาบัตร
04 พ.ค. 57 ถึง 04 เม.ย. 57
ประชุมชี้แจ้งนักศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปี 2557
ระบบภายใน
ระบบภายนอก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th