ข่าวงานนิเทศและติดตาม
เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  เพื่อที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเข้าไปช่วยเหลือด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง เมื่อวันที่ 10 มิถุยายน 2557
โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
โรงเรียนบ้านสาเมาะ อำเภอระแงะ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2557,14:09   อ่าน 1881 ครั้ง