ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1516900
Page Views 3101654
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.62 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.91 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.01 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.7 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.19 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.72 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.92 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.48 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.94 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.71 KB
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.03 KB
คู่มือการใช้งาน ระบบบริการนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชนพุทธศักราช 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 683.89 KB
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.87 KB
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th