ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1190106
Page Views 2470320
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 ระบบปฎิบัติการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4  อุปกรณ์รับข้อมูลและส่งออกข้อมูล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.88 KB
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th