ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1190117
Page Views 2470331
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พนักงานราชการ

นายซำซูเด็ง มามุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวยูวารียะห์ มานิตย์พันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโรสณาณีย์ เซ็งอาลามีน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนูรีซัน บาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมารีนี แวเจะ
นักวิชาการพัสดุ

นายบูรฮัน หะยีดือราแม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนีซา สุหลง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางฟาทูณี มะมีเยาะ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวฮานีซะห์ ยุโซะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอิบรอเฮม แวหะมะ
นักวิชาการศึกษา

นางธาราพร จันทร์อ่อน
นักวิชาการศึกษา

นางสุนิดา เจตมหันต์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปุณณภา โพพิมล
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th