ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1387632
Page Views 2897128
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่ 1  ข้อมูลและสารสนเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.72 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่2 การจัดการและบริหาร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.32 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.11 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.52 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
SDLC
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.03 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
POSDCORB1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.07 KB
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th