ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1192736
Page Views 2475682
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กรรมการสภาวิทยาลัย

นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ประธานกรรมการสภา

นายธีระ อัครมาส
รองประธานสภาวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายยูโซะ ตาเละ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายรพี มามะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางกรรณิกา ดำรงวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล ตอยิบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย บุญเกลี้ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการโดยตำแหน่ง

นางสาธิยา บือซา
เลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th