ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1477867
Page Views 3046341
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
จ้างเหมาบริการ

นายจำเป็น ปิยรัตน์
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ

นางสาวนูรีซาร์ กุโน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวชินานันท์ แก้วมิ
เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

นางสาวรานีซะ หะมิ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

นางพัชรนันท์ เสาร์ศรีน้อย
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

นางสาวซาริฮา หมะหมีน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาววีรนุช บื่อราเฮง
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

นางสาวสุธิดา สามะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ

นางสาวซูไวบะ มาน๊ะ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายนิเซ็ง จินาแว
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

นายยาการือตา หะยีเซ็ง
เจ้าหน้าที่งานช่างซ่อมบำรุง

นายยะฮารี ดอเล๊าะ
เจ้าหน้าที่งานจัดสวน

นายมะสักรี สามะดอหะแม
เจ้าหน้าที่งานจัดสวน

นายซาบือรี สะมะนอ
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

นายมะตอลา ฮารีม๊ะ
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

นางสาวซารีนา บินเจะมาลี
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นางสาวซารีฟะ ดีตรีเพชร
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นางสาวคอลีเยาะ ลาเตะ
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นายออง ทองคุปต์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นายดำ แดงรัตน์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ แดงรัตน์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวอารมา แกมะ
เจ้าหน้าที่งานหน่วยจัดการศึกษา

นางสาวฟาซีละห์ ยา
เจ้าหน้าที่งานหน่วยจัดการศึกษา

นางสาวนิสา คงชูดวง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ อุเส
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวฮัพเสาะ บากา
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th