ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวงานอำนวยการ
ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา
ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.3/ว1986 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับเงินตามมูลค่าใบประทวนในโครงการจำนำข้าวเปลือก จึงขอความร่วมมือผู้ที่สนใจร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (โดยมีรายละเอียดแนบ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.91 KB
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2557,14:30   อ่าน 1615 ครั้ง