ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 08/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 1096387
Page Views 2277801
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวงานประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อ่าน 219) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาอิสลามศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 19) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการบัญชีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 21) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการท่องเที่ยวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 13) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 32) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการจัดการทั่วไปหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 16) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 36) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 18) 24 พ.ย. 60
ตารางสอบสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 15) 24 พ.ย. 60
รายการหนังสือเรียน/ตำราใหม่เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 114) 16 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนและงบปร (อ่าน 255) 01 ต.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนังงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งา (อ่าน 758) 26 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 (สุไหงโก-ลก) (อ่าน 249) 02 มิ.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รือเสาะ) (อ่าน 216) 02 มิ.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อ่าน 382) 31 พ.ค. 60
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ) (อ่าน 796) 30 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาวิทยศาสตร์ (อ่าน 462) 26 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย (อ่าน 326) 26 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 352) 26 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 484) 26 พ.ค. 60
ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบัน (อ่าน 197) 15 พ.ค. 60
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (อ่าน 220) 15 พ.ค. 60
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 289) 15 พ.ค. 60
ประกาศ วชช. รายชื่อรายงานตัว (อ่าน 815) 09 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการายงานตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560 (อ่าน 859) 09 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการายงานตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนดุซงญอ+ห้ (อ่าน 225) 09 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการายงานตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560(รือเสาะ) (อ่าน 170) 09 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการายงานตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560 (โก-ลก) (อ่าน 345) 09 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการายงานตัวนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญ ปีการศึกษา2560 (หน่วยจัดอำเภอเมือง) (อ่าน 600) 09 พ.ค. 60
แผนเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (อ่าน 472) 05 พ.ค. 60

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th