ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1477846
Page Views 3046318
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวงานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 322) 28 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 328) 26 ส.ค. 61
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1013) 17 ส.ค. 61
แบบประเมินคุณธรรมนักศึกษา ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีระเบียบวินัย (อ่าน 153) 04 ส.ค. 61
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (อ่าน 249) 13 ก.ค. 61
กำหนดการดำเนินการ รับอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจำปี 2561 (อ่าน 79) 12 ก.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 197) 02 ก.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 347) 18 มิ.ย. 61
กำหนดการดำเนินการ รับอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจำปี 2561 (อ่าน 229) 13 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 178) 13 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 157) 11 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 223) 30 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 1143) 28 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 973) 28 พ.ค. 61
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 264) 28 พ.ค. 61
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแทนตำแหน่งที่ว่างลง (อ่าน 145) 17 พ.ค. 61
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 604) 10 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก (อ่าน 458) 08 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ (อ่าน 226) 08 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 1527) 08 พ.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรายชื่อผู้เข้ารับการสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1493) 10 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ (อ่าน 272) 10 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก (อ่าน 369) 10 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรอนุปริญญา หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (อ่าน 951) 10 เม.ย. 61
ประกาศการขยายเวลาการรับสมัคร (อ่าน 414) 03 เม.ย. 61
หลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ (อ่าน 264) 19 ก.พ. 61
โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยว (อ่าน 223) 18 ก.พ. 61
ประกาศ รับสมัครผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 990) 07 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (อ่าน 331) 01 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (อ่าน 351) 31 ม.ค. 61

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th