ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1482300
Page Views 3052101
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 580 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาห้องสมุดเพื่อน้อง
( จำนวน 4 รูป / ดู 347 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 669 ครั้ง )
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช
( จำนวน 4 รูป / ดู 286 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 433 ครั้ง )
ผอ.วชช.นธ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
( จำนวน 8 รูป / ดู 338 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
( จำนวน 8 รูป / ดู 397 ครั้ง )
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าพบปะนักศึกษาสาขาปฐมวัย
( จำนวน 5 รูป / ดู 471 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ BBL
( จำนวน 6 รูป / ดู 605 ครั้ง )
โครงการค่ายอาสาพัฒนา สภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านเขาน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 520 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th