ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1192775
Page Views 2475721
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 416 ครั้ง )
โครงการอบรมหลักสูตรภาษามลายูถิ่น
( จำนวน 7 รูป / ดู 460 ครั้ง )
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราวาส(วัดร่อน)
( จำนวน 12 รูป / ดู 473 ครั้ง )
งานอาซูรอสัมพันธ์
( จำนวน 13 รูป / ดู 477 ครั้ง )
โครงการการพัฒนาภาพบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(เสวนายามเช้า)
( จำนวน 8 รูป / ดู 390 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา (นักศึกษารุ่น 2555)
( จำนวน 7 รูป / ดู 352 ครั้ง )
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช
( จำนวน 6 รูป / ดู 298 ครั้ง )
โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาล
( จำนวน 6 รูป / ดู 283 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาให้ความรู้คอมพิวเตอร์และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกแมแ
( จำนวน 12 รูป / ดู 559 ครั้ง )
นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
( จำนวน 5 รูป / ดู 295 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th