ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1192777
Page Views 2475723
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ใ
( จำนวน 12 รูป / ดู 67 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์พิเศษ
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
อบรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน
( จำนวน 4 รูป / ดู 29 ครั้ง )
โครงการอบรมน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
( จำนวน 8 รูป / ดู 42 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
( จำนวน 10 รูป / ดู 35 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
( จำนวน 9 รูป / ดู 32 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( จำนวน 5 รูป / ดู 33 ครั้ง )
ผอ.วชช.พบปะผู้เข้าอบรมปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม
( จำนวน 6 รูป / ดู 28 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 73 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง
( จำนวน 4 รูป / ดู 40 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th