ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1392127
Page Views 2903948
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อต่อยอดธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น
( จำนวน 3 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 34 ครั้ง )
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร
( จำนวน 5 รูป / ดู 33 ครั้ง )
เก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านทอน
( จำนวน 7 รูป / ดู 36 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 6 รูป / ดู 37 ครั้ง )
นิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส
( จำนวน 13 รูป / ดู 45 ครั้ง )
การประเมินหลักสูตรอนุปริญญา
( จำนวน 6 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ”เยาวชนคนชายแดนใต้”
( จำนวน 7 รูป / ดู 30 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการจิตอาสาผลิตสื่อจากใจพี่ถึงน้อง
( จำนวน 5 รูป / ดู 33 ครั้ง )
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์
( จำนวน 3 รูป / ดู 17 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th