ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1482280
Page Views 3052080
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราก
( จำนวน 14 รูป / ดู 40 ครั้ง )
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ อาหาร-ขนมพื้นบ้านนราธิวาส
( จำนวน 8 รูป / ดู 25 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
( จำนวน 3 รูป / ดู 15 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 15 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
( จำนวน 3 รูป / ดู 18 ครั้ง )
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 16 ครั้ง )
เวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจรการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ในยุค Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพ
( จำนวน 4 รูป / ดู 16 ครั้ง )
หลักสูตรอาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส
( จำนวน 4 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ซ้อมใหญ่พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
( จำนวน 8 รูป / ดู 17 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก
( จำนวน 7 รูป / ดู 16 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th