ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1192771
Page Views 2475717
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ(ชุมชนบ้านทุเรียนนก)
( จำนวน 5 รูป / ดู 54 ครั้ง )
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาแบบเรียนคู่ขนานและเรียนต่อยอกการศึกษาหลักสูตรการจัดการท
( จำนวน 11 รูป / ดู 112 ครั้ง )
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนีย์บัตรและหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
( จำนวน 11 รูป / ดู 151 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 8 รูป / ดู 52 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 69 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมชมนิทรรศการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 55 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
( จำนวน 6 รูป / ดู 74 ครั้ง )
โครงอบรมธุรกิจการปลูกผักสวนครัวในกระถาง
( จำนวน 4 รูป / ดู 59 ครั้ง )
โครงการอบรมการเลี้ยงชันโรง
( จำนวน 9 รูป / ดู 55 ครั้ง )
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณถนนนราธิวาส-ตากใบ
( จำนวน 8 รูป / ดู 44 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th