ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1315558
Page Views 2752223
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายจิตอาสาซ่อมแซมและต่อเติมอาคารละหมาด
( จำนวน 4 รูป / ดู 77 ครั้ง )
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ
( จำนวน 7 รูป / ดู 71 ครั้ง )
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
( จำนวน 6 รูป / ดู 76 ครั้ง )
โครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงพาณิชย์
( จำนวน 4 รูป / ดู 65 ครั้ง )
ประชุมสภาวิทยาลัยชมชนนราธิวาส ครั้ง 3/2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 49 ครั้ง )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
( จำนวน 10 รูป / ดู 58 ครั้ง )
การประชุมเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
( จำนวน 6 รูป / ดู 56 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น
( จำนวน 7 รูป / ดู 56 ครั้ง )
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
( จำนวน 9 รูป / ดู 59 ครั้ง )
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
( จำนวน 30 รูป / ดู 297 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th