ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1192768
Page Views 2475714
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนีย์บัตรและหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
( จำนวน 11 รูป / ดู 78 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมร้องเพลงชาติที่ศาลากลาง
( จำนวน 5 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 11
( จำนวน 7 รูป / ดู 54 ครั้ง )
การประชุมองค์การนักศึกษา เพื่อติดตามการเตรียมงาน
( จำนวน 3 รูป / ดู 65 ครั้ง )
ร่วมหารือกับกลุ่มกระจูดพรุกาบแดง เพื่อกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
( จำนวน 3 รูป / ดู 60 ครั้ง )
เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจ
( จำนวน 4 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
( จำนวน 1 รูป / ดู 66 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2561
( จำนวน 7 รูป / ดู 57 ครั้ง )
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี
( จำนวน 6 รูป / ดู 47 ครั้ง )
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
( จำนวน 7 รูป / ดู 81 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th