ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1315562
Page Views 2752227
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
( จำนวน 10 รูป / ดู 52 ครั้ง )
การทำขนมอบ
( จำนวน 9 รูป / ดู 50 ครั้ง )
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนารา
( จำนวน 8 รูป / ดู 77 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning
( จำนวน 7 รูป / ดู 87 ครั้ง )
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning”
( จำนวน 17 รูป / ดู 211 ครั้ง )
โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสผ่านพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร
( จำนวน 6 รูป / ดู 62 ครั้ง )
โครงการวิจัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน
( จำนวน 5 รูป / ดู 96 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมแสดงความยินดี
( จำนวน 1 รูป / ดู 105 ครั้ง )
โครงการพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
( จำนวน 5 รูป / ดู 101 ครั้ง )
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
( จำนวน 5 รูป / ดู 103 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th