ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1482288
Page Views 3052088
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากร
( จำนวน 5 รูป / ดู 76 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล”
( จำนวน 10 รูป / ดู 100 ครั้ง )
ร่วมต้อนรับองคมนตรี
( จำนวน 3 รูป / ดู 94 ครั้ง )
สัปดาห์มลายู
( จำนวน 17 รูป / ดู 165 ครั้ง )
ร่วมเลี้ยงขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
( จำนวน 7 รูป / ดู 95 ครั้ง )
การวิพากษ์หลักสูตรธุรกิจแคคตัสออนไลน์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
( จำนวน 5 รูป / ดู 75 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักศึกษาปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 8 รูป / ดู 55 ครั้ง )
ผอ.วชช.เข้าให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
( จำนวน 6 รูป / ดู 60 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 113 ครั้ง )
การจัดเตรียมความพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวบ้านทอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 126 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th