ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1315554
Page Views 2752218
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
( จำนวน 19 รูป / ดู 110 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
( จำนวน 8 รูป / ดู 86 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสาสาขาพัฒนาชุมชน
( จำนวน 6 รูป / ดู 76 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมะนังกาหยี
( จำนวน 6 รูป / ดู 54 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพ
( จำนวน 7 รูป / ดู 66 ครั้ง )
นิเทศติดตามและใ้ห้กำลังใจในโครงการการขับรถและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก
( จำนวน 2 รูป / ดู 60 ครั้ง )
เข้าร่วมต้อนรับคณะ
( จำนวน 7 รูป / ดู 52 ครั้ง )
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตรธุรกิจแคดตัสออนไลน์
( จำนวน 4 รูป / ดู 49 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
( จำนวน 4 รูป / ดู 60 ครั้ง )
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้ง 4/2561
( จำนวน 8 รูป / ดู 42 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th