ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 21/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1073375
Page Views 2240428
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมศึกษาการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
( จำนวน 7 รูป / ดู 27 ครั้ง )
โครงการปลูกระยะสั้น (แก้วมังกร)
( จำนวน 4 รูป / ดู 22 ครั้ง )
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง:การพัฒนาผู้นำในบริบทท้องถิ่น
( จำนวน 5 รูป / ดู 29 ครั้ง )
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 35 ครั้ง )
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 52 ครั้ง )
โครงการอาซูรอสัมพันธ์
( จำนวน 10 รูป / ดู 61 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4
( จำนวน 9 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
( จำนวน 4 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน
( จำนวน 6 รูป / ดู 33 ครั้ง )
ผอ.วชช.ร่วมนิเทศติดตามการปลูกเห็ดและการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
( จำนวน 6 รูป / ดู 33 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th