ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1392129
Page Views 2903950
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
( จำนวน 8 รูป / ดู 14 ครั้ง )
กิจกรรมละศีลอด
( จำนวน 7 รูป / ดู 6 ครั้ง )
การจัดการขยะ
( จำนวน 7 รูป / ดู 11 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active learning
( จำนวน 5 รูป / ดู 53 ครั้ง )
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active learning “ ครั้งที่ 2
( จำนวน 14 รูป / ดู 137 ครั้ง )
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
( จำนวน 18 รูป / ดู 112 ครั้ง )
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮ.ศ 1439
( จำนวน 6 รูป / ดู 75 ครั้ง )
แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
( จำนวน 2 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมละศีลอด
( จำนวน 5 รูป / ดู 73 ครั้ง )
สารพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 53 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th