ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1482321
Page Views 3052136
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาปฐมวัย รุ่น 56 หน่วยจัดฯ สุไหงโก-ลก
( จำนวน 7 รูป / ดู 385 ครั้ง )
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุนนราธิวาส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
( จำนวน 9 รูป / ดู 316 ครั้ง )
ค่ายจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม
( จำนวน 8 รูป / ดู 431 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
( จำนวน 10 รูป / ดู 383 ครั้ง )
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและจัดแสดงนิทรรศการ
( จำนวน 57 รูป / ดู 1601 ครั้ง )
ประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการศึกษาฯของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
( จำนวน 18 รูป / ดู 1022 ครั้ง )
โครงการสร้างนักขายมืออาชีพ การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ
( จำนวน 15 รูป / ดู 695 ครั้ง )
คัดเลือกนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
( จำนวน 5 รูป / ดู 426 ครั้ง )
แดนใต้ในร่มพระบารมี: สืบสานพระราชปณิธาน สันติสุขสู่ชุมชน
( จำนวน 10 รูป / ดู 398 ครั้ง )
มหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปี 2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 429 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th