ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 21/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1146336
Page Views 2371016
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามและจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจและแบบติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้
( จำนวน 10 รูป / ดู 413 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก
( จำนวน 2 รูป / ดู 398 ครั้ง )
ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชนต้นแบบ
( จำนวน 4 รูป / ดู 435 ครั้ง )
นิเทศติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
( จำนวน 7 รูป / ดู 469 ครั้ง )
ติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
( จำนวน 4 รูป / ดู 441 ครั้ง )
โครงการเสวนายามเช้า
( จำนวน 5 รูป / ดู 528 ครั้ง )
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
( จำนวน 2 รูป / ดู 432 ครั้ง )
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ
( จำนวน 6 รูป / ดู 506 ครั้ง )
ประชุมการพัฒนาเครือข่ายพลังนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
( จำนวน 4 รูป / ดู 378 ครั้ง )
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประชุมปรึกษาหารือ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 627 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th