ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1517018
Page Views 3101772
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานในงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดชายแดนใต้
( จำนวน 12 รูป / ดู 733 ครั้ง )
"วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น"
( จำนวน 4 รูป / ดู 356 ครั้ง )
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดชายแดนใต้
( จำนวน 8 รูป / ดู 393 ครั้ง )
กิจกรรมนักขายมืออาชีพ หน่วยจัดการฯรือเสาะ
( จำนวน 12 รูป / ดู 688 ครั้ง )
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557
( จำนวน 4 รูป / ดู 400 ครั้ง )
โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการส่งเสริมอาชีพเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ปี 58
( จำนวน 12 รูป / ดู 764 ครั้ง )
นายสมพร ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการ วชช.นธ. เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญา วชช.ยะลา
( จำนวน 16 รูป / ดู 928 ครั้ง )
กิจกรรมสร้างนักขายมืออาชีพ
( จำนวน 7 รูป / ดู 450 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
( จำนวน 18 รูป / ดู 744 ครั้ง )
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
( จำนวน 16 รูป / ดู 1308 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th