ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1517054
Page Views 3101808
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน
( จำนวน 12 รูป / ดู 670 ครั้ง )
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
( จำนวน 6 รูป / ดู 446 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 12 รูป / ดู 747 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.รือเสาะ
( จำนวน 16 รูป / ดู 669 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก
( จำนวน 12 รูป / ดู 691 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง
( จำนวน 12 รูป / ดู 718 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 14 รูป / ดู 708 ครั้ง )
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดชายแดนภาคใต้
( จำนวน 4 รูป / ดู 390 ครั้ง )
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ เทศบาลตำบลต้นไทร
( จำนวน 4 รูป / ดู 393 ครั้ง )
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนรื่
( จำนวน 9 รูป / ดู 445 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th