ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1320463
Page Views 2763058
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาให้ความรู้คอมพิวเตอร์และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกแมแ
( จำนวน 12 รูป / ดู 655 ครั้ง )
นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
( จำนวน 5 รูป / ดู 326 ครั้ง )
โครงการจิตอาสา พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านปะลุกาสาเมาะ
( จำนวน 8 รูป / ดู 619 ครั้ง )
ประชุมสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
( จำนวน 7 รูป / ดู 352 ครั้ง )
นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต้อนรับ คณะกรรมการภายนอก
( จำนวน 10 รูป / ดู 355 ครั้ง )
โครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษาอิสลาม
( จำนวน 9 รูป / ดู 459 ครั้ง )
งานประเพณีชักพระฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ณ ถนนผดุงอาราม จ.นราธิวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู 409 ครั้ง )
ประชุมวางแผนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 338 ครั้ง )
การประชุมบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 392 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาฯ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา
( จำนวน 7 รูป / ดู 487 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th