ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1513479
Page Views 3096892
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ประชุมนิเทศติดตามหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก
( จำนวน 7 รูป / ดู 397 ครั้ง )
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู 404 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3
( จำนวน 10 รูป / ดู 396 ครั้ง )
พิธีงานวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 380 ครั้ง )
กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์
( จำนวน 6 รูป / ดู 541 ครั้ง )
การประชุมอาจารย์เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 356 ครั้ง )
ประชุมสรุปผลการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
( จำนวน 7 รูป / ดู 352 ครั้ง )
ผลงานผู้เรียน การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
( จำนวน 8 รูป / ดู 432 ครั้ง )
กิจกรรมเก็บเกี่ยวคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำถิ่น (หอมกระดังงา)
( จำนวน 10 รูป / ดู 453 ครั้ง )
นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน
( จำนวน 8 รูป / ดู 409 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th