ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1320462
Page Views 2763051
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการศึกษาปฐมวัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 459 ครั้ง )
กีฬาสัมพันธ์สานสามัคคี ต้านยาเสพติด หน่วยจัดฯ รือเสาะ
( จำนวน 7 รูป / ดู 385 ครั้ง )
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 9 รูป / ดู 557 ครั้ง )
ค่ายอาสาพัฒนาก่อนจบการศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 406 ครั้ง )
ต้อนรับคณะกรรมการและตรวจรับมาตรฐานสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน
( จำนวน 10 รูป / ดู 372 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พบปะผู้เข้าอบรมโครงการสร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจชุมชน(มะพร้าว)
( จำนวน 8 รูป / ดู 409 ครั้ง )
โครงการการพัฒนาภาพบุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(เสวนายามเช้า)
( จำนวน 7 รูป / ดู 472 ครั้ง )
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
( จำนวน 9 รูป / ดู 520 ครั้ง )
ร่วมทำบุญและเยี่ยมวัด ณ วัดปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
( จำนวน 4 รูป / ดู 383 ครั้ง )
วชช.นธ.เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ณ หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส
( จำนวน 8 รูป / ดู 416 ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th